čo vieme pre Vás urobiť

Čo je mediácia?

Mediácia je mimosúdny, neformálny a kultivovaný spôsob riešenia konfliktov za pomoci tretej strany - mediátora. Je to metóda rýchleho a efektívneho riešenia sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom mediácie je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.Prečo mediácia?

Mediácia má tú výhodu, že sa obe strany sporu pomocou mediátora dohodnú na vyriešení danej situácie a v konečnom dôsledku sú tak obe strany víťazmi. Spor možno riešiť mediáciou pred súdnym konaním, arbitrážou, alebo počas nich, čím sa čas a náklady na jeho riešenie znížia, teda obe strany sporu ušetria.Aké spory možno riešiť?

Pomocou mediácie v civilnom sektore je možné riešiť všetky druhy sporov okrem sporov, ktoré spadajú do kategórie trestného práva. Riešeniu sporov v rámci trestného práva sa venujú probační a mediační úradníci na okresných súdoch. Pre bližšie informácie, nás prosím kontaktujte osobne.
Potrebujete našu odbornú pomoc?

CONSENSUS agency | Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!